showcase-feature.png
Головна Статті
Статті
ЖИТТЯ – ЯК ТАНЕЦЬ, ТАНЕЦЬ – ЯК ЖИТТЯ.
There are no translations available.

Якби навiть Василь Верховинець не створив нiчого, окрiм «Теорiї українського народного танцю», то й цього було б досить, щоб поставити його iм’я в один ряд з вiдомими творцями української народної культури першої половини XX ст. Адже ця праця стала першою спробою систематизації й узагальнення творчих досягнень українцiв у галузi народного танцювального мистецтва. У зазначенiй роботi В. Верховинець не тiльки зiбрав надзвичайно цiнний фольклорний матерiал, а й науково опрацював його, зробивши основою при постановцi українських народних танцiв.

 

Read more...
 
Фольклорний і народносценічний український танець
There are no translations available.

Поняття фольклору та фольклоризму у хореографічному мистецтві

Ці поняття найтіснішим чином пов'язані з фольклорним та народноетнічним танцем. Передовсім, розглянемо процеси розвитку сучасного мистецтва в т.ч. й хореографічного, на даному етапі, їх сутність, спільні риси та відмінності, зупинившись на парадоксальному, на перший погляд, визначенні феномена ''сучасність", тобто явища, яке дасться нам досвідом і яке сприймається черга чуттєві органи.

Перше явище - сучасне мистецтво спрямоване в майбутнє, але в силу традицій найтіснішим чином пов'язане з минулим.

Друге - відносна умовність поняття "минуле" стає стосовно сучасного уже традицією. У зв'язку з цим поняттям сучасний фольклор з безперервними діалектичними процесами, які відбуваються в суспільстві, сучасний доти, доки він відтворює у довершеній формі істотні зміни в сучасному житті, історії, побуті народу, його прагнення, ставлення до дійсності. Таким чином, поняття "традиція" може видозмінюватись, трансформуватись, набувати нових рис.

І, нарешті, третє - являє собою оцінку сприйняття нашим розумом як минулого, так і сучасного, й майбутнього, і одні й ті ж явища можуть виступати у різних парах, а інші - віддалені в часі.

У хореографії - це сфери: а) дослідження побутування чинних жанрів, б) збирання і обробки, активізації окремих рів; в) новоутворень на основі фольклорних матеріалів. Хореографія дещо з запізненням включилась у цей процес, І спонтанно він відбувався упродовж усієї історії, збагачуючи од новими художніми надбаннями.

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 Next > End >>

Page 5 of 5